Videographer Marcelo Correa
Videographer

Marcelo Correa

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
17
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 15 tháng 11 năm 2017
Hoạt động gần đây
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Marcelo Correa đến từ Caroll & Guto, SameDayEdit, đám cưới
7
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Marcelo Correa đến từ Carol & Gabriel - teaser, SameDayEdit, đám cưới
4
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Marcelo Correa đến từ Carolina & Gabriel, đám cưới
3
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Marcelo Correa đến từ Mariana & Celso, cầu hôn, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Marcelo Correa đến từ Irmão Sol & Irmã Lua, cầu hôn, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Marcelo Correa đến từ Larissa & Allan, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Marcelo Correa đến từ Paty & Gui, cầu hôn, sự kiện, đám cưới