Videographer Ivan Popovych Studio 360
Videographer

Ivan Popovych Studio 360

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
24
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 03 tháng 05 năm 2017
Hoạt động gần đây
16
lượt thích
20
Nhận xét
Videographer Ivan Popovych Studio 360 đến từ I&T tiser, SameDayEdit, hài hước
8
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Ivan Popovych Studio 360 đến từ M&Е Wedding day, đám cưới
7
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Ivan Popovych Studio 360 đến từ M&S Wedding day film, sự kiện, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Ivan Popovych Studio 360 đến từ S&V Wedding day film, sự kiện
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Ivan Popovych Studio 360 đến từ I&Y Wedding Day film, đám cưới
4
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Ivan Popovych Studio 360 đến từ V&V Wedding film, đám cưới
4
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Ivan Popovych Studio 360 đến từ Y&B Wedding Day film, đám cưới